لیست محصولات این تولید کننده سینت ایوز|St ives

برند سینت ایوز، بیش از 25 سال پیش تاسیس شده و با تولید محصولات پوستی با فرموا طبیعی، در جهت طراوت و سالم بودن پوست عمل می کند. و محصولات این برند در صد کشور حضور جهانی دارد.

اسکراب زردآلو این برند لقب گل سر سبد در میان مشتریان (بانوی ایرانی) دارد. در کشور انگلیس، همانند دیگر کشورهای جهان برند سینت ایوز به عنوان برند شماره یک اسکراب شناخته می شود .

برند سینت ایوز، بیش از 25 سال پیش تاسیس شده و با تولید محصولات پوستی با فرموا طبیعی، در جهت طراوت و سالم بودن پوست عمل می کند. و محصولات این برند در صد کشور حضور جهانی دارد.


اسکراب زردآلو این برند لقب گل سر سبد در میان مشتریان (بانوی ایرانی) دارد. در کشور انگلیس، همانند دیگر کشورهای جهان برند سینت ایوز به عنوان برند شماره یک اسکراب شناخته می شود .

بیشتر

نماد اعتماد الکترونیکی